logo

Česky

  Naše výrobky

  Napište nám

 

Deutsch

  Unsere Produkte

  Schreiben Sie uns

 

English

  Our products

  Write us

Ing. Jiří Veg
Výroba maket a modelů pro výstavy a propagaci

Dodá

  • modely strojů a zařízení
  • modely silniční techniky
  • modely staveb a jejich součástí
  • modely lodí
  • modely pro muzea a školní zařízení

Specializace
  • modely bojové techniky

Kontakt
mobil 602 153 144
Rokycanova 1070/II
337 01  Rokycany
POB 47  Rokycany
jiri.veg@seznam.cz